Продужница Смедерево
 • Место: Свечана сала Опште болнице ''Свети Лука'', Смедерево
 • Време: 13/05/2020, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: Акредитован, 2 бода слушаоци

страна 1 od 1
Продужница Смедерево
 • Место: Свечана сала Опште болнице ''Свети Лука'', Смедерево
 • Време: 29/04/2020, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: Акредитован, 2 бода слушаоци

страна 1 od 1
Продужница Смедерево
 • Место: Свечана сала Опште болнице ''Свети Лука'', Смедерево
 • Време: 15/04/2020, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: Акредитован, 2 бода слушаоци

страна 1 od 1
38. СМЕДЕРЕВСКИ ЛЕКАРСКИ ДАНИ
 • Место: Смедерево
 • Време: 26/03/2020,

страна 1 od 1
Продужница Смедерево
 • Место: Свечана сала Опште болнице ''Свети Лука'', Смедерево
 • Време: 04/03/2020, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: Акредитован, 2 бода слушаоци

страна 1 od 1