36.СМЕДЕРЕВСКИ ЛЕКАРСКИ ДАНИ, Подружница Смедерево: Бол у леђима – дијагностика и лечење: савремене смернице
  • Место: Регионални центар за образовање Смедерево ( Зграда МОНОПОЛА), Горанска б.б
  • Време: 31/03/2018, у 10 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-937/18, за лекаре, биохемичаре, стоматологе и фармацеуте , као национални семинар 1. категорије; 6 бодова за слушаоце

страна 1 od 1
36.СМЕДЕРЕВСКИ ЛЕКАРСКИ ДАНИ, Подружница Смедерево - Атријална фибрилација: болест која "лиже срце, а уједа мозак" и нови антикоагулантни лекови
  • Место: Регионални центар за образовање Смедерево ( Зграда МОНОПОЛА), Горанска б.б
  • Време: 30/03/2018, у 10 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-932/18, за лекаре, стоматологе, биохемичаре и фармацеуте, као национални семинар 1. категорије, 6 бодова за слушаоце

страна 1 od 1
Подружница Смедерево - Асистирани порођај: примена вакуума и форцепса у савременом акушерству
  • Место: Свечана сала Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево, Kнез Михаилова 51
  • Време: 16/03/2018, у 13 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-2765/17, 4 бода слушаоци,з а лекаре, биохемичаре, фармацеуте, 4 бода за слушаоце

страна 1 od 1