35.СМЕДЕРЕВСКИ ЛЕКАРСКИ ДАНИ Подружница Смедерево - Савремени проблеми антимикробне терапије
  • Место: Регионални центар за образовање Смедерево ( Зграда МОНОПОЛА), Горанска б.б
  • Време: 01/04/2017, у 10 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1575/16 за лекаре, фармацеуте и мед.сестре, слушаоци 4 бода

страна 1 od 1
35.СМЕДЕРЕВСКИ ЛЕКАРСКИ ДАНИ Подружница Смедерево - Савремено лечење псоријазе
  • Место: Регионални центар за образовање Смедерево ( Зграда МОНОПОЛА), Горанска б.б
  • Време: 31/03/2017, у 13 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1066/17 за лекаре, биохемичаре и фармацеуте , као национални семинар 1. категорије, 6 бодова за слушаоце

страна 1 od 1
Подружница Смедеревo
  • Место: Свечана сала Опште болнице Свети Лука, Смедерево, К.Михајлова 51
  • Време: 18/03/2017, у 10 часова
  • Акредитовано под бројем: A-1-1068/17 за лекаре, стоматологе и биохемичаре 4 бода слушаоци

страна 1 od 1