ЧАСОПИС ПОДРУЖНИЦЕ СЛД СМЕДЕРЕВО:

Acta Medica Semendrica "

Радови излагани на Смедеревским лекарским данима у периоду од 1981. до 1988. године штампани су у зборницима радова. Од 1989. године зоорници престају да излазе. Радови саопшени на 9., 10. и 11. Смедеревским лекарским данима су штампани у часопису Српског лекарског друштва Acta traumatoiogica Serbica. вол. IX 1991. и вол. XI 1992. год

Од 1993. године, Подружница издаје свој стручни часопис: „Acta Medica Semendrica". Идејни творац, реализатор, креатор, дугогодишњи главни уредник и човек најзаслужнији за готово четврт века излажења овог часописа је прим. др сци мед. Миомир Кражић.

Часопис је први пут изашао као двоброј 1993. године. Мото часописа: EX SEMENDRIA LUX MEDICINAE" предложио је почасни члан Подружнице СЛД Смедерево, др Леонтије Павловић. На корицама је лик Аполоновог сина Асклепија (римски Ескулап), хеленског бога лскарства и његове кћери Хигије, са штапом и неизбежно.м змијом. У часопису је и знак смедеревске Подружнице СЛД. То је лик најдражег госта којег је Смедерево икад имало - светог Луке: апостола, еванђелисте и лекара, чије је мошти деспот Ђурађ Бранковић откупио, донео и уградио у олтар смедеревске цркве. Од тада је свети Лука заштитник града Смедерева. Лик светитеља је оивичен византијским луком састављеним од речи СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО ПОДРУЖНИЦА СМЕДЕРЕВО, чија су слова исписана Мирослављевом ћирилицом. У подножју је смедеревска Тврђава а са обе стране лоза са плодовима. Испод слике стоји изрека која је прихваћена као мото Подружнице: „Боже. дај ми снагу да поднесем оно што се не може променитидај ми храброст да променим оно што се може променити. дај ми мудрост да разликујем једно од другог." (Reinhold Niebuhr)

Уредници часописа били су, наизменично, прим. др мед. Миомир Кражић  и прим. мр сц мед. Славица Мишић. Дугогодишњи лектор и технички уредник часописа била је Горјана Вујанови, проф. српског језика, која је до половине 2010. године радила у Здравственом центру „Свети Лука" Смедерево и водила Библиотеку Здравственог центра. Часопис има стручну рецензију професора медицинских факултета, УДК и CIP каталогизацију.

Током свог излажења, часопис је повремено излазио као двоброј или троброј. У периоду 2007. (када је објављен 22. број часописа), до 2010. године (када је објављен 23. број часописа), постојала је пауза у издавању часописа, тако да радови са појединих Лекарских дана нису публиковани. Од 2011. године, Подружница, као едукативан материјал за учеснике симпозијума, пре одржавања симпозијума, штампа ЗБОРНИК САЖЕТАКА, као Супплемент Часопису за ту годину. Од 2012. године, CIP каталогизацију има и ЗБОРНИК САЖЕТАКА. Часопис је концепцијски осавремењен 2013.године (бр. 26), а 2017. године у плану је да буде одштампан јубиларни 30. број часописа. 

Штампање овог часописа представља значајан допринос стручном издаваштву из области здравствене науке, а радови који се у њему објављују, доносе својим ауторима значајан број бодова у вредновању научног доприноса у академском напредовању, као и при добијању звања ПРИМАРИЈУС.